ჰაწვალზე პარაპლანით ფრენა

პარაპლანით ფრენა მესტიაში

პარაპლანით ფრენა ჰაწვალზე

პარაპლანით ფრენა თეთნულდზე