პარაგლაიდინგი გუდაურში

თუ ხართ პარაგლაიდინგით ფრენის სწავლით დაინტერესებული Xcaucasus-ის გამოცდილი ინსტრუქტორები დაგეხმარებიან შეგასწავლონ როგორც პრაქტიკული ასევე თეორიული ნაწილი უსაფრთხოების ყველა სტანდარტის დაცვით. კურსის დასრულების შემდეგ გადმოგეცემათ Xcaucasus-ის სერთიფიკატი

კურსის პრაქტიკული ნაწილი ტარდება იალღუჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქ.რუსთავში და კურსის გათვლილია 10-12 სასწავლო დღეზე რაც ,, სრულიად საკმარისია დამოუკიდებლად საბაზისო ფრენების შესასწავლად”

პარაგლაიდინგის განვითარების და პოპულარიზაციის კლუბი Xcaucasus-ი უზრუნველყობს ყველა საჭირო პარაპლანის აღჭურვილობით და სწავლისთვის გათვალისწინებული უსაფრთხო პარაპლანებით უზრუნველყოფას.

პარაგლაიდინგის ინსტრუქტორები